Aktuálne informácie k prevádzke ambulancie

Milí pacienti, milí rodičia,

vzhľadom k enormnému nárastu respiračných infekcií za posledné obdobie, Vás prosíme o trpezlivosť pri pri riešení Vášho zdravotného problému a prípadnom objednaní na vyšetrenie. Ak nezdvíhame telefón, je to preto, lebo sa venujeme pacientom, ktorí sú práve v ambulancii, odoberáme krv, vyšetrujeme alebo očkujeme. Takisto odpovedáme na maily hneď ako je to možné, do konca ordinačných hodín odpovieme na väčšinu Vašich mailov. Denne takto vybavíme desiatky telefonátov a mailov popri ďaľších desiatkach pacientov, ktorých ošetríme v ambulancii. Na vyšetrenie objednávame deti, ktoré majú závažnejší priebeh ochorenia (teploty nad 38st. trvajúce viac ako 3 dni, sťažené, plytké a zrýchlené dýchanie na hrudníku-nie nosom!, apatia, letargia, odmietanie tekutín). Deti s ľahkým priebehom infekcie liečite doma ako štandardnú respiračnú infekciu.

U každého dieťaťa s vysokými teplotami, suchým, dráždivým kašľom, bolesťami končatín, hlavy, svalov spravte prosím domáci test na chrípku, prípadne kovid/chrípka, ak je chrípka/kovid potvrdená, pokračujte v symptomatickej liečbe (viď nižšie).

Prosíme vás, aby ste rešpektovali náš manažment chodu ambulancie. Každý zdravotný problém treba prekonzultovať najprv mailom alebo telefonicky (s výnimkou život ohrozujúcich stavov). O potrebe prezenčného vyšetrenia rozhoduje výlučne lekár alebo sestra. Je nevyhnutné a patrí to aj k základným rodičovským zručnostiam, aby rodič ovládal základné princípy znižovania horúčky, liečby nádchy a kašľu.

Aktuálne prebieha medzi deťmi vírusová infekcia, chrípka, RS virózy, prejavujú sa bolesťami hrdla, dusivým, dráždivým kašľom, nádchou a najmä vysokými teplotami do 40°C, ktoré môžu a aj trvajú viac ako 3 dni, bežne okolo 5 dní. Sprevádza ju silná bolesť tela, svalov, kĺbov, hlavy, očí. Kašeľ je zvyčajne úporný, prichádza v záchvatoch, častejšie v noci, ťažko sa tlmí; ak je postihnutá priedušnica, znie hlbko, duto, hrubo, akoby až z pľúc. Je spôsobený podráždením slizníc dýchacích ciest, ktoré potrebujú čas na zhojenie a to nie je skôr ako za cca 3 týždne bez ohľadu na liečbu. Na rozlíšenie závažnosti ochorenia a nutnosti návštevy lekára uvádzam nižšie Manuál závažnosti zdravotného stavu pre rodičov, ktorý vypracovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Prosíme preto o zváženie nutnosti návštevy lekára, ak dieťaťu pretrváva dlhšie kašeľ, ale inak je v celkovo dobrom zdravotnom stave. Antibiotická liečba takisto nie je indikovaná pri tomto type infekcie. Pri liečbe postupujte podľa článku „Ako sa doma liečiť pri nádche a kašli“.

Pri chrípke a podobných respiračných virózach s vysokými teplotami je najdôležitejší kľudový režim, je to to najlepšie, čo môžete pre dieťa spraviť. Zabezpečte dostatok tekutín, teplé čaje s medom, ten tiež tlmí kašeľ; dieťa nech si nerobí úlohy, keď mu klesne teplota, ale nech cielene odpočíva, nielen telo, ale aj hlava. Strava by mala byť ľahká, stačia polievky (zeleninové, nezapražené), výživy, pudingy, nenútiť dieťa nasilu jesť, nemusí mať chuť do jedla. Podporiť imunitu vitamínmi C a D, teplotu zrážať ak vystúpi nad 38,5°C, dovtedy je pre organizmus prospešná.

Berte prosím do úvahy, že pri výbere liekov na kašeľ u detí máme obmedzený výber liekov na kašeľ, v podstate by sa kašeľ u detí ani nemal tlmiť, len vo výnimočných situáciách, ak je dieťa z kašľa vysilené. Princíp je nepodávať pri suchom dráždivom alebo dusivom kašli lieky, ktoré podporujú kašeľ (mucosolvan, solmucol) a netlmiť vlhký, nedráždivý kašeľ liekmi na utlmenie kašľa (stoptussin, tussin, robitussin a pod.). Pri liečbe kašľa musíme byť všetci trpezliví, neexistuje žiadny zázračný liek, ktorý by urýchlil liečbu, ak sú raz sliznice dýchacích ciest podráždené, treba im dať čas, aby sa zhojili. Nestriedajte lieky na kašeľ; ak hneď nezaberú, ostaňte pri jednom lieku (správne vybratom), pridajte k nemu bylinkový sirup na kašeľ alebo prieduškový čaj, osvedčili sa inhalácie s Vincentkou, u starších detí bez teplôt naparovanie, zvlhčovanie prostredia, masťové obklady na hrudník, krk.

Aktuálne takisto prebiehajú respiračné infekcie, ktoré sú spojené s bolesťami uší. Ak je dieťa celkovo v dobrom stave, t.j. nemá vysoké teploty, nemá hnisavý výtok z ucha, postupujte prosím podľa článku Bolesti ucha. Ak trvajú ťažkosti viac ako 3 dni napriek liečbe, je potrebné navštíviť lekára. Pri bolestiach ucha, ktoré sú spojené s nádchou, je najdôležitejšie udržiavať čistý nos, pravidelne kvapkať kvapky do nosa a fúkať (odsávať) nos. Čo najskôr naučte dieťa vyfúkať si nos, malo by to zvládnuť už ako 1,5-2-ročné (s pomocou rodiča).

Manuál závažnosti zdravotného stavu: pediatridetom.sk

PREDPISOVANIE LIEKOV

Stanovenie povinnosti predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval
lekár po vyšetrení pacienta

Do zákona o liekoch bola novelou účinnou od 1. augusta zavedená aj veľmi dôležitá povinnosť ambulantného lekára predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia. Táto povinnosť sa týka ako všeobecných lekárov/pediatrov, tak aj špecialistov.

Zákon. § 119 ods. 10 hovorí (cit.):

„Predpisujúci lekár pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami a za podmienok podľa tohto zákona a osobitného predpisu vždy predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých potrebu pacientovi indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.“

Vyššie citované ustanovenie zákona o liekoch značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek/ZP/DP (ak jeho potrebu indikoval), a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu. Pacientov tak nemôže špecialista posúvať na všeobecného lekára/pediatra na predpis preskripčne neviazaných liekov.

Výzva slovenských primárnych pediatrov rodičom detí a spoločnosti.

Na Slovensku ako aj vo všetkých Európskych krajinách dosiahla chorobnosť detí nebývalé rozmery. 

V mene všetkých slovenských primárnych pediatrov žiadame celú spoločnosť, aby si uvedomila, že táto závažná situácia sa dá zvládnuť len spoločným úsilím a spoluprácou.

Na Slovensku je o tretinu menej pediatrov ako je nevyhnutné pre správnu zdravotnú starostlivosť o deti. Väčšina primárnych pediatrov má v starostlivosti o stovky pacientov viac ako je optimálny počet detí, často aj dvojnásobok. Popri každodennej práci v detských ambulanciách výrazne poddimenzované počty pediatrov musia zabezpečovať aj ambulantnú pohotovostnú službu 7 dní v týždni. Polovica primárnych pediatrov na Slovensku je starších ako 65 rokov.

Situácia v detských ambulanciách je kritická už niekoľko rokov a stále sa zhoršujePediatri nie sú za tento stav zodpovední. Nevedia ovplyvniť, koľko ich je a koľko detí im bude pridelených do starostlivosti. Napriek tomu sa zostávajúci detskí lekári v ambulanciách snažia poskytnúť najlepšiu starostlivosť, aká je v ich možnostiach. 

V súčasnosti je nápor na detských lekárov bezprecedentný. Pediatri poskytujú starostlivosť väčšinou výrazne nad rámec svojich povinností. Snažia sa pomôcť každému dieťaťu, ktorého zdravotný stav to vyžaduje. Denne ošetria aj 60-80 detí, mnohým rodičom poradia telefonicky, mailom a podobne.                   

Dôrazne žiadame celú slovenskú spoločnosť, obzvlášť média, aby si pred vyjadrovaním alebo publikovaním informácií overili všetky okolnosti a zvažovali svoje vyjadrenia na prácu pediatrov. Neúplné a nespravodlivé hodnotenia znevažujú úsilie a motiváciu pediatrov, tých starších ale aj tých v produktívnom veku, čo zostali ešte na Slovensku, naďalej pracovať v týchto extrémne ťažkých podmienkach a zabezpečovať zdravotnú starostlivosť o naše deti. Stále je jedna z najlepších v EU.

Žiadame všetkých rodičov, celú slovenskú verejnosť, média, aby pristupovala k zdraviu našich detí zodpovedne.

1. V časoch takto vysokej chorobnosti sa vyhýbajte hromadným akciám, kde sa sústredí veľa detí a dospelých. 

2. Rodičia, pri príznakoch ochorenia poskytnite svojim deťom pokoj a kľudový režim v domácom prostredí, zmierňujte príznaky prechladnutia, chrípky alebo iných akútnych ochorení dýchacích ciest alebo tráviaceho traktu. Priebeh ochorení je zdĺhavejší a pri chrípkach aj búrlivejší ako sme boli zvyknutí v posledných rokoch.

3. Pediatra kontaktujte, keď máte vážne obavy o svoje dieťa pre zhoršujúci sa zdravotný stav, pri miernejších príznakoch ak sa nezlepšujú po 7 až 10 dňoch.

4. Dôsledne doliečte dieťa, nezaraďujte ho do školy alebo na krúžky a šport, ak má stále príznaky, je dôležité poskytnúť organizmu dieťaťa čas na rekonvalescenciu (zotavenie).

5. Je dôležité zvažovať, kedy vyhľadať pediatra, aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetky deti, ktoré to nevyhnutne potrebujú.

Výbor SSPPS SLS

Bolesti ucha

Bolesti ucha sú v detskom veku relatívne častým príznakom, často sa vyskytujú ako sprievodný jav nádchy, ale možu byť aj samostatným príznakom. Najčastejšie sprevádzajú zápaly stredného ucha, menej často zápaly vonkajšieho zvukovodu alebo vírusové zápaly bubienka. Dieťa môže pociťovať namiesto bolesti nepríjemný tlak v ušku alebo pocit zaľahnutia v ušku.

Prvá pomoc pri bolestiach ucha

Keďže bolesť ucha často prekvapí rodičov vo večerných hodinách, nižšie si uvedieme, ako pomôcť uľaviť bolesti a vyhnúť sa tak návšteve pohotovosti. Pri bolestiach ucha vždy podávame Nurofen (Ibalgin, Brufen), ktorý zmierňuje bolesť a zároveň potláča zápal. Podáva sa každých 6 hodín, respektíve podľa potreby, maximálne 4x denne. Ak z uška nič nevyteká, kvapkáme do ucha Burov kvapky 2-3 kvapky niekoľkokrát denne alebo Auridol kvapky. Kvapky kvapkáme v ležiacej polohe na boku (na zdravom uchu), s mierne vytiahnutou ušnicou dozadu a dohora, vyrovnáme tým zvukovod a kvapky ľahšie zatečú až k bubienku. Ak má dieťa súčasne nádchu, je nutné kvapkať klasické kvapky do nosa (Nasivin, Olynth, Sanorin atď..) a poriadne čistiť, fúkať nos, v spánku dať dieťa do zvýšenej polohy. Z domácich receptov môže pomôcť obklad suchým teplom na ucho (nahriata soľ, pohánkový vaknúšik a pod.).

Kedy navštíviť lekára pri bolestich ucha?

Ak napriek vyššie uvedeným opatreniam pretrváva bolesť ucha (treba samozrejme počkať, kým lieky začnú účinkovať), je prítomná pretrvávajúca teplota nad 38°C, dieťa je nekľudné alebo apatické, má bolesti hlavy, z ucha vyteká hnis. Ak z ucha vytekajú tekutiny, ktoré neviete identifikovať, nesmú sa podávať ďalej žiadne kvapky.

Milí pacienti, milí rodičia,

na každé vyšetrenie je nutné sa vopred objednať, mailom alebo telefonicky. Výnimku tvoria akútne stavy, vyžadujúce bezprostrednú intervenciu lekára (krvácavé stavy, kolapsové stavy, akútne alergické reakcie, akútne vzniknuté ťažkosti s dýchaním a pod.).

Vašim mailom a telefonátom sa venujeme iba počas ordinačných hodín. Nepracujeme cez víkendy a po nociach, preto vtedy nedvíhame telefón a neodpisujeme na maily.

Objednávajte sa na t.č. 0911636390 alebo na sestricka@medbaby2002.sk

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

  1. Ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnym (spolužiakom), ostáva v karanténe 5 dní (ak nemá príznaky). Túto karanténu nám nemusíte hlásiť, kontakty sa nemusia testovať. Ak chýba dieťa 5 a menej pracovných dní, nevydávame žiadne potvrdenie, ani potvrdenie o karanténe.
  2. Ak má dieťa, ktoré je v karanténe, príznaky alebo bolo pozitívne testované (Ag alebo PCR), treba nám túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo mailom, podľa stavu dieťa vyšetríme alebo odporučíme ďaľší postup. Dieťa s príznakmi ostáva doma až do vymiznutia príznakov.
  3. Ak nemá dieťa počas posledných 24 hodín z 5 dňovej karantény príznaky, môže ukončiť karanténu, nemusíte nás žiadať o ukončenie karantény. Nevydávame žiadne potvrdenie o ukončení karantény, ani o tom, že dieťa je zdravé a môže ísť do kolektívu (len ak by malo ešte na 5. deň karantény príznaky, treba nás kontaktovať).
  4. Ak dieťa chýba viac ako 5 pracovných dní z vyučovania, vydávame len Potvrdenie o chorobe.
  5. Ak malo dieťa potvrdené ochorenie len pozitívnym Ag testom, treba nás o tom informovať, po skončení karantény bude mať dieťa výnimku z karantény na 180 dní pre potreby školy a školských akcii. Nedávame žiadne potvrdenia o výnimke z karantény, po návrate do školy podpisujete dieťaťu čestné prehlásenie o absolvovaní izolácie na základe výsledku Ag testu (príloha školského semaforu). Na základe Ag testu nie je možné vydať potvrdenie o prekonaní platné pre hromadné podujatia a prevádzky, toto je možné len na základe potvrdenia pozitivity PCR testom a vydáva ho len NCZI.
  6. Nevydávame žiadne potvrdenia o ukončení karantény, prekonaní ochorenia, o výnimke z karantény.

Aktualizovaný školský semafor – manuál, verzia 1.9 k 4.2.2022

www.minedu.sk/data/att/21980.pdf

Laserová akupunktúra u detí

Ponúkame vám možnosť laserovej akupunktúry, ktorá je šetrnou, nebolestivou alternatívou klasickej akupunktúry. Akupunktúrna liečba skracuje priebeh trvania akútnych infekcií, nezaťažuje detský organizmus vedľajšími účinkami, samotné ošetrenie trvá cca 5 minút, robí sa počas vyšetrenia dieťaťa. Podľa závažnosti stavu je potrebných 1-5 ošetrení.

Bližšie informácie v menu-Akupunktúra.