Aktuálne informácie k prevádzke ambulancie

Milí pacienti, milí rodičia,

vzhľadom k enormnému nárastu respiračných infekcií za posledné obdobie, vás prosíme o trpezlivosť pri objednávaní na vyšetrenie a pri riešení Vášho zdravotného problému. Pacientov si na vyšetrenie objednávame z dôvodu minimalizovania šírenia /akejkoľvek/ infekcie. Ak nezdvíhame telefón, je to preto, lebo sa venujeme pacientom, ktorí sú práve v ambulancii, odoberáme krv, vyšetrujeme alebo očkujeme. Takisto odpovedáme na maily hneď ako je to možné, do konca ordinačných hodín odpovieme na väčšinu vašich mailov. Denne takto vybavíme desiatky telefonátov a mailov popri ďaľších desiatkach pacientov, ktorých ošetríme v ambulancii.

Prosíme vás, aby ste rešpektovali náš manažment chodu ambulancie. Na každé vyšetrenie sa treba objednať mailom alebo telefonicky. Ak sa nedovoláte, píšte prosím mail.

Aktuálne prebieha medzi deťmi vírusová infekcia, ktorá sa prejavuje boleťami hrdlam, dusivým, dráždivým kašľom, častokrát s teplotami a nádchou. Kašeľ je zvyčajne úporný, prichádza v záchvatoch, ťažko sa tlmí; ak je postihnutá priedušnica, znie hlbko, duto, hrubo, akoby až z pľúc. Bez ohľadu na liečbu trvá väčšinou 2-4 týždne s postupným zlepšovaním. Na rozlíšenie závažnosti ochorenia a nutnosti návštevy lekára uvádzam nižšie Manuál závažnosti zdravotného stavu pre rodičov, ktorý vypracovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Prosíme preto o zváženie nutnosti návštevy lekára, ak dieťaťu pretrváva dlhšie kašeľ, ale inak je v celkovo dobrom zdravotnom stave. Antibiotická liečba takisto nie je indikovaná pri tomto type infekcie. Pri liečbe postupujte podľa článku „Ako sa doma liečiť pri nádche a kašli“.

Manuál závažnosti zdravotného stavu: pediatridetom.sk