Informácie pre rodičov

Prihlásenie dieťaťa do evidencie ambulancie:

1. Prihlásenie novorodenca:
V pôrodnici treba nahlásiť meno pediatra, ktorého ste si vybrali. Po prepustení z pôrodnice sa treba telefonicky alebo mailom ohlásiť v  ambulancii a dohodnúť si prvú návštevu bábätka. Zároveň Vás prosím o čo najskoršie zaevidovanie bábätka v poisťovni, výrazne nám tým uľahčíte byrokratický proces evidencie novorodenca, ktorý je s tým spojený.

2. Prihlásenie staršieho dieťaťa:

Na zaradenie dieťaťa do evidencie je potrebné vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára. Na toto budeme od Vás potrebovať údaje dieťaťa a meno lekára/zdravotníckeho zariadenia, kde bolo dieťa zaevidované. Zdravotnú dokumentáciu doručí predchádzajúci lekár poštou priamo do našej ambulancie. Rovnaký postup platí aj opačne-zdravotná dokumentácia sa zasiela pri zmene lekára iba na vyžiadanie, nedáva sa do rúk pacientom.

Pohotovosť:
V  prípade akútnych ťažkostí je dostupná 24-hodinová lekárska služba prvej pomoci na Oddelení urgentného príjmu v  Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch.

Detské odborné ambulancie:
V prípade potreby odosielame deti na odborné vyšetrenia, najbližšie dostupné odborné ambulancie sa nachádzajú  v  poliklinike Karlova Ves, v poliklinike Mlynská dolina a v  Dúbravke. Na vyšetrenie v odbornej ambulancii je potrebný výmenný lístok, s výnimkou kožnej, psychiatrickej, gynekologickej a chirurgickej ambulancie.