Služby

V ambulancii poskytujeme starostlivosť pre deti a dorast do 28. roku. Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými poisťovňami /Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union/, poskytujeme bezplatnú zdravotnú starostlivosť okrem výkonov, ktoré nie sú hradené poisťovňou. Tieto sú uvedené v cenníku, ktorý je k dispozícii v čakárni alebo ho pošleme na vyžiadanie.

V ambulancii nastreľujeme náušnice.

Ambulancia je vybavená prístrojmi na rýchlu diagnostiku niektorých chorôb detského veku, taktiež prístrojmi na podporu liečby ochorení dýchacích ciest:

CRP prístroj na meranie zápalového parametru na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie-robí sa z kvapky krvi

Streptokokový antigén na vylúčenie/potvrdenie angíny vyvolanej streptokokom-robí sa výterom z hrdla

Glukomer-zisťovanie hladiny cukru z kvapky krvi

• meranie hladiny hemoglobínu pri podozrení na anémiu /chudokrvnosť/-robí sa z kvapky krvi

vyšetrenie moču pri podozrení na infekciu a choroby močového traktu

inhalátor a nástavec s inhalačnou maskou-potrebné pri niektorých infekciách dýchacích ciest na podávanie liekov inhalačnou cestou-tieto prístroje zapožičiavame v prípade potreby aj na domáce ošetrenie

Odbery biologického materiálu sa robia v pondelky, štvrtky a piatky po predchádzajúcom dohovore, najneskôr do deviatej hodiny /sú viazané na zber a odvoz laboratóriami/.

Čakáreň je vybavená hračkami, 2 prebaľovacími pultami, televízorom, samostatným WC a germicídnym žiaričom na dezinfekciu prostredia. Germicídny žiarič sa nachádza aj v ambulancii, používame ho vždy pred poradňou pre dojčatá.

V prípade potreby je takisto možné mailom požiadať o vypísanie výmenného lístku na odborné vyšetrenie a receptu na lieky, ktoré dieťa užíva pravidelne. Tieto budú pre Vás nachystané v ambulancii.