Milí pacienti, milí rodičia,

na každé vyšetrenie je nutné sa vopred objednať, mailom alebo telefonicky. Výnimku tvoria akútne stavy, vyžadujúce bezprostrednú intervenciu lekára (krvácavé stavy, kolapsové stavy, akútne alergické reakcie, akútne vzniknuté ťažkosti s dýchaním a pod.).

Objednávajte sa na t.č. 0911636390 alebo na sestricka@medbaby2002.sk