Milí pacienti, milí rodičia,

na každé vyšetrenie je nutné sa vopred objednať, mailom alebo telefonicky. Výnimku tvoria akútne stavy, vyžadujúce bezprostrednú intervenciu lekára (krvácavé stavy, kolapsové stavy, akútne alergické reakcie, akútne vzniknuté ťažkosti s dýchaním a pod.).

Vašim mailom a telefonátom sa venujeme iba počas ordinačných hodín. Nepracujeme cez víkendy a po nociach, preto vtedy nedvíhame telefón a neodpisujeme na maily.

Objednávajte sa na t.č. 0911636390 alebo na sestricka@medbaby2002.sk