Aktuálne informácie k prevádzke ambulancie

Milí pacienti, milí rodičia,

vzhľadom k enormnému nárastu respiračných infekcií za posledné obdobie, Vás prosíme o trpezlivosť pri objednávaní na vyšetrenie a pri riešení Vášho zdravotného problému. Ak nezdvíhame telefón, je to preto, lebo sa venujeme pacientom, ktorí sú práve v ambulancii, odoberáme krv, vyšetrujeme alebo očkujeme. Takisto odpovedáme na maily hneď ako je to možné, do konca ordinačných hodín odpovieme na väčšinu Vašich mailov. Denne takto vybavíme desiatky telefonátov a mailov popri ďaľších desiatkach pacientov, ktorých ošetríme v ambulancii. Na vyšetrenie objednávame deti, ktoré majú závažnejší priebeh ochorenia (teploty nad 38st. trvajúce viac ako 3 dni, sťažené a zrýchlené dýchanie na hrudníku-nie nosom!, apatia, letargia, odmietanie tekutín). Deti s ľahkým priebehom infekcie liečite doma ako štandardnú respiračnú infekciu.

Prosíme vás, aby ste rešpektovali náš manažment chodu ambulancie. Na každé vyšetrenie sa treba objednať mailom alebo telefonicky. Ak sa nedovoláte, píšte prosím mail.

Aktuálne prebieha medzi deťmi vírusová infekcia, ktorá sa prejavuje bolesťami hrdla, dusivým, dráždivým kašľom, častokrát s teplotami a nádchou. Kašeľ je zvyčajne úporný, prichádza v záchvatoch, častejšie v noci, ťažko sa tlmí; ak je postihnutá priedušnica, znie hlbko, duto, hrubo, akoby až z pľúc. Bez ohľadu na liečbu trvá väčšinou 2-4 týždne s postupným zlepšovaním. Na rozlíšenie závažnosti ochorenia a nutnosti návštevy lekára uvádzam nižšie Manuál závažnosti zdravotného stavu pre rodičov, ktorý vypracovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. Prosíme preto o zváženie nutnosti návštevy lekára, ak dieťaťu pretrváva dlhšie kašeľ, ale inak je v celkovo dobrom zdravotnom stave. Antibiotická liečba takisto nie je indikovaná pri tomto type infekcie. Pri liečbe postupujte podľa článku „Ako sa doma liečiť pri nádche a kašli“.

Berte prosím do úvahy, že pri výbere liekov na kašeľ u detí sme veľmi obmedzení, čo sa týka preparátov, v podstate by sa kašeľ u detí ani nemal tlmiť, len vo výnimočných situáciách, ak je dieťa z kašľa vysilené. Princíp je nepodávať pri suchom dráždivom alebo dusivom kašli lieky, ktoré podporujú kašeľ (mucosolvan, solmucol) a netlmiť vlhký, nedráždivý kašeľ liekmi na utlmenie kašľa (stoptussin, tussin, robitussin a pod.). Pri liečbe kašľa musíme byť všetci trpezliví, neexistuje žiadny zázračný liek, ktorý by urýchlil liečbu, ak sú raz sliznice dýchacích ciest podráždené, treba im dať čas, aby sa zhojili. Nestriedajte lieky na kašeľ; ak hneď nezaberú, ostaňte pri jednom lieku (správne vybratom), pridajte k nemu bylinkový sirup na kašeľ alebo prieduškový čaj, osvedčili sa inhalácie s Vincentkou, u starších detí bez teplôt naparovanie, zvlhčovanie prostredia, masťové obklady na hrudník, krk.

Aktuálne takisto prebiehajú respiračné infekcie, ktoré sú spojené s bolesťami uší. Ak je dieťa celkovo v dobrom stave, t.j. nemá vysoké teploty, nemá hnisavý výtok z ucha, postupujte prosím podľa článku Bolesti ucha. Ak trvajú ťažkosti viac ako 3 dni napriek liečbe, je potrebné navštíviť lekára. Pri bolestiach ucha, ktoré sú spojené s nádchou, je najdôležitejšie udržiavať čistý nos, pravidelne kvapkať kvapky do nosa a fúkať (odsávať) nos. Čo najskôr naučte dieťa vyfúkať si nos, malo by to zvládnuť už ako 1,5-2-ročné (s pomocou rodiča).

Manuál závažnosti zdravotného stavu: pediatridetom.sk

Milí pacienti, milí rodičia,

na každé vyšetrenie je nutné sa vopred objednať, mailom alebo telefonicky. Výnimku tvoria akútne stavy, vyžadujúce bezprostrednú intervenciu lekára (krvácavé stavy, kolapsové stavy, akútne alergické reakcie, akútne vzniknuté ťažkosti s dýchaním a pod.).

Vašim mailom a telefonátom sa venujeme iba počas ordinačných hodín. Nepracujeme cez víkendy a po nociach, preto vtedy nedvíhame telefón a neodpisujeme na maily.

Objednávajte sa na t.č. 0911636390 alebo na sestricka@medbaby2002.sk

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

 1. Ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnym (spolužiakom), ostáva v karanténe 5 dní (ak nemá príznaky). Túto karanténu nám nemusíte hlásiť, kontakty sa nemusia testovať. Ak chýba dieťa 5 a menej pracovných dní, nevydávame žiadne potvrdenie, ani potvrdenie o karanténe.
 2. Ak má dieťa, ktoré je v karanténe, príznaky alebo bolo pozitívne testované (Ag alebo PCR), treba nám túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo mailom, podľa stavu dieťa vyšetríme alebo odporučíme ďaľší postup. Dieťa s príznakmi ostáva doma až do vymiznutia príznakov.
 3. Ak nemá dieťa počas posledných 24 hodín z 5 dňovej karantény príznaky, môže ukončiť karanténu, nemusíte nás žiadať o ukončenie karantény. Nevydávame žiadne potvrdenie o ukončení karantény, ani o tom, že dieťa je zdravé a môže ísť do kolektívu (len ak by malo ešte na 5. deň karantény príznaky, treba nás kontaktovať).
 4. Ak dieťa chýba viac ako 5 pracovných dní z vyučovania, vydávame len Potvrdenie o chorobe.
 5. Ak malo dieťa potvrdené ochorenie len pozitívnym Ag testom, treba nás o tom informovať, po skončení karantény bude mať dieťa výnimku z karantény na 180 dní pre potreby školy a školských akcii. Nedávame žiadne potvrdenia o výnimke z karantény, po návrate do školy podpisujete dieťaťu čestné prehlásenie o absolvovaní izolácie na základe výsledku Ag testu (príloha školského semaforu). Na základe Ag testu nie je možné vydať potvrdenie o prekonaní platné pre hromadné podujatia a prevádzky, toto je možné len na základe potvrdenia pozitivity PCR testom a vydáva ho len NCZI.
 6. Nevydávame žiadne potvrdenia o ukončení karantény, prekonaní ochorenia, o výnimke z karantény.

Aktualizovaný školský semafor – manuál, verzia 1.9 k 4.2.2022

www.minedu.sk/data/att/21980.pdf

Laserová akupunktúra u detí

Ponúkame vám možnosť laserovej akupunktúry, ktorá je šetrnou, nebolestivou alternatívou klasickej akupunktúry. Akupunktúrna liečba skracuje priebeh trvania akútnych infekcií, nezaťažuje detský organizmus vedľajšími účinkami, samotné ošetrenie trvá cca 5 minút, robí sa počas vyšetrenia dieťaťa. Podľa závažnosti stavu je potrebných 1-5 ošetrení.

Bližšie informácie v menu-Akupunktúra.

Aktualizácia odporúčaní pre pacientov a rodičov v súvislosti s koronavírusom

Milí pacienti, milí rodičia,

vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii Vás chceme požiadať, aby ste dodržiavali nasledovné inštrukcie:

Na KAŽDÉ vyšetrenie sa treba vopred objednať telefonicky 0911636390 alebo mailom na sestricka@medbaby2002.sk, vyšetrujeme len objednaných pacientov. Objednávame pacientov na presný čas, minimalizujeme tým riziko prenosu infekcie v čakárni.

Ľahké infekty dýchacích ciest /aj koronavírusové/, teploty do 38,5°C, vracanie a hnačky bez známok dehydratácie, začínajúce ochorenia sa dajú zvládnuť aj bez návštevy lekára. Podstatou liečby je kľudový režim, vitaminoterapia, tekutiny, liečba symptómov, teda nie antibiotiká! Na našej stránke nájdete v jednotlivých článkoch informácie týkajúce sa najčastejších detských ochorení a ich liečby /Horúčka, Nachladnutie, Kašeľ, Hnačka a vracanie/. V prípade zhoršenia zdravotného stavu napriek domácej liečbe konzultujte svoj zdravotný stav /alebo Vašich detí/ na našom telefónnom čísle 0911 636 390. Návštevy „pre istotu“ sú nevhodné, zbytočne zaťažujú tak lekára ako aj pacienta-pokiaľ je dieťa čulé, pije a močí dostatočne, dýcha sa mu dobre, nemá známky dehydratácie, je predpoklad, že priebeh ochorenia je mierny. V prípade podozrenia na koronavírusovú infekciu s ľahkým priebehom, izolujte dieťa až do úpravy stavu, aby ste zabránili šíreniu ochorenia.

Do poradne, na preventívne vyšetrenia a očkovania sa treba vopred objednať telefonicky na 0911636390 alebo mailom na sestricka@medbaby2002.sk.

Recepty sa odosielajú elektronicky, preto nie je návšteva kvôli receptu nutná.

Vystavujeme všetky potrebné potvrdenia.

Ďaľšie inštrukcie o dodržiavaní hygieny, umývaní rúk, dezinfekcii nájdete v článku Odporúčania pre rodičov a pacientov pri podozrení na koronavírusovú infekciu

Oficiálne a aktualizované informácie o koronavíruse a opatreniach si môžete prečítať na stránke https://korona.gov.sk/

OČR pre deti do 10 rokov si vybavujete priamo cez Sociálnu poisťovňu. OČR pre deti 10 rokov + 364 dní a viac vystavujeme len v indikovaných prípadoch – keď je objektívna potreba trvalého a celodenného ošetrenia dieťaťa z dôvodu fyzického, psychického alebo vývinového problému, tlačivo vypisujeme my v ambulancii po telefonickom dohovore a posielame do Sociálnej poisťovne.

Odporúčania pre rodičov a pacientov pri podozrení na koronavírusovú infekciu

 • Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v kontakte s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej izolácii 10 dní od poslednej možnej expozície.
 • Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, neprivádzajte ho do ambulancie, ale telefonicky s nami konzultujte jeho stav.
 • Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom. Veľa vetrajte.
 • Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra.
 • Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).
 • Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Veľa vetrajte.
 • Nový koronavírus nie je pre deti nebezpečnejší ako chrípka, odporúčané sú rovnaké postupy, ktoré by mali platiť aj pri ostatných infekčných ochoreniach.