INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU SEMAFORU

  1. Ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnym (spolužiakom), ostáva v karanténe 5 dní (ak nemá príznaky). Túto karanténu nám nemusíte hlásiť, kontakty sa nemusia testovať. Ak chýba dieťa 5 a menej pracovných dní, nevydávame žiadne potvrdenie, ani potvrdenie o karanténe.
  2. Ak má dieťa, ktoré je v karanténe, príznaky alebo bolo pozitívne testované (Ag alebo PCR), treba nám túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo mailom, podľa stavu dieťa vyšetríme alebo odporučíme ďaľší postup. Dieťa s príznakmi ostáva doma až do vymiznutia príznakov.
  3. Ak nemá dieťa počas posledných 24 hodín z 5 dňovej karantény príznaky, môže ukončiť karanténu, nemusíte nás žiadať o ukončenie karantény. Nevydávame žiadne potvrdenie o ukončení karantény, ani o tom, že dieťa je zdravé a môže ísť do kolektívu (len ak by malo ešte na 5. deň karantény príznaky, treba nás kontaktovať).
  4. Ak dieťa chýba viac ako 5 pracovných dní z vyučovania, vydávame len Potvrdenie o chorobe.
  5. Ak malo dieťa potvrdené ochorenie len pozitívnym Ag testom, treba nás o tom informovať, po skončení karantény bude mať dieťa výnimku z karantény na 180 dní pre potreby školy a školských akcii. Nedávame žiadne potvrdenia o výnimke z karantény, po návrate do školy podpisujete dieťaťu čestné prehlásenie o absolvovaní izolácie na základe výsledku Ag testu (príloha školského semaforu). Na základe Ag testu nie je možné vydať potvrdenie o prekonaní platné pre hromadné podujatia a prevádzky, toto je možné len na základe potvrdenia pozitivity PCR testom a vydáva ho len NCZI.
  6. Nevydávame žiadne potvrdenia o ukončení karantény, prekonaní ochorenia, o výnimke z karantény.

Aktualizovaný školský semafor – manuál, verzia 1.9 k 4.2.2022

www.minedu.sk/data/att/21980.pdf