Odborné ambulancie

Kontakty na odborné ambulancie:

Očná ambulancia:
MUDr. Slezáková, Kudlákova 7, Dúbravka, 02/64360737
MUDr. Bírová-väčšie deti, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264122
MUDr. Keblúšková-väčšie deti, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264372

Kožné ambulancie:
MUDr. Kolátorová, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264321
Poliklinika Mlynská dolina, za poplatok, 02/32313020
Dermajunior, Poliklinika Karlova Ves, 0919452902

Ortopedická ambulancia:
MUDr. Macháčová, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264386
MUDr. Juriga, Poliklinika Karlova Ves

USG bedrových kĺbov:
MUDr. Macháčová, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264386
MUDr. Kusin, Poliklinika Teslova 33, 0907 043 915

Neurologická ambulancia:
MUDr. Taligová, poliklinika Strečnianska, za poplatok 10 eur, 0908680730
Neurologické ambulancie DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ
Sinalgis, Miletičova 32, za poplatok, 02 / 50201021

Nefrologická ambulancia:
Nefrologické ambulancie DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

Urologická ambulancia:
Poliklinika Mlynská Dolina, za poplatok, 02/32313020-recepcia
Urologická ambulancia DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

ORL ambulancia:
MUDr. Hlavačková a MUDr, Šramková, Poliklinka Karlova Ves, 02/654 25 569
Poliklinika Mlynská Dolina, na objednanie, za poplatok, 02/32313020-recepcia

Rehabilitácie:
Rehabilitačné centrum Donnerova, v  blízkosti polikliniky Karlova Ves, 02/65423047
Rehabilitačné centrum Harmony, Dúbravka
Poliklinika Mlynská Dolina, za poplatok, 02/32313020-recepcia

Alergologická ambulancia:
MUDr. Abaffyová, Kudlákova 7, Dúbravka, 02/64364363
MUDr. Šemberová, MUDr. Kuková, DFNsP Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

Kardiologická ambulancia:
MUDr.  Ivanová, Poliklinika Karlova Ves, 02/64282456

Gastroenterologická ambulancia:
Thalion, Tomášikova 50/C, za poplatok, 02/57108511
Gastreoenterologické ambulancie DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

Detská chirurgická ambulancia:
MUDr. Babala a MUDr. Kerdíková, Poliklinika Karlova Ves, 0905 722 648

Toxikologické centrum:
02/54642307, 0911166066-v prípade požitia neznámej/toxickej látky možnosť konzultácie