Odborné ambulancie

Kontakty na odborné ambulancie:

Očná ambulancia:
MUDr. Slezáková, Kudlákova 7, Dúbravka, 02/64360737
MUDr. Michaela Stehlíková, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 02/60 264 122

MUDr. Iveta Elizová, Podlesná 10, Lamač: 0915367307, 0915367307

Kožné ambulancie:
MUDr. Jana Lengyelová, Poliklinika Karlova Ves: 02/65423436
Poliklinika Mlynská dolina, za poplatok, 02/32313020
Dermajunior, Poliklinika Karlova Ves, 0919452902

MUDr. Zuzana Kardošová, dermakid.sk, poliklinika Lamač, Malokarpatské námestie 2

Ortopedická ambulancia:
MUDr. Macháčová, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264386
MUDr. Hana Sameková, MUDr. Jela Macháčová, poliklinika Karlova Ves: 02/60264336, 0911611700

USG bedrových kĺbov:
MUDr. Macháčová, Poliklinika Karlova Ves, 02/60264386
MUDr. Kusin, Poliklinika Teslova 33, 0907 043 915

Neurologická ambulancia:
MUDr. Taligová, poliklinika Strečnianska, za poplatok 10 eur, 0908680730
Neurologické ambulancie DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ
Sinalgis, Miletičova 32, za poplatok, 02 / 50201021

MUDr. Katarína Balažovjechová, Tehelná 26, 0917 803 688

MUDr. Zuzana Závodská, NsP Antolská 11: 02/68672516

Nefrologická ambulancia:
MUDr. Viktor Jankó, MUDr. Černianská, Na Vrátkach 2/A: 0910609480

nefrologické ambulancie, NÚDCH Kramáre: 02/59371577, 02/59371270

MUDr. Ingrid Klačanská, Antolská 11, Bratislava: 02/68672515

Urologická ambulancia:
Poliklinika Mlynská Dolina, za poplatok, 02/32313020-recepcia
Urologická ambulancia DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

ORL ambulancia:
MUDr. Hlavačková a MUDr, Šramková, Poliklinka Karlova Ves, 02/654 25 569
Poliklinika Mlynská Dolina, na objednanie, za poplatok, 02/32313020-recepcia

MUDr. Richard Kulich, Ružinovská 10: 02/48279435

Rehabilitácie:
Rehabilitačné centrum Donnerova, v  blízkosti polikliniky Karlova Ves, 02/65423047
Rehabilitačné centrum Harmony, Dúbravka, 0911 263 295
Poliklinika Mlynská Dolina, za poplatok, 02/32313020-recepcia

Alergologická ambulancia:
MUDr. Abaffyová, Kudlákova 7, Dúbravka, 02/64364363
MUDr. Šemberová, MUDr. Kuková, DFNsP Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

Kardiologická ambulancia:
MUDr.  Ivanová, Poliklinika Karlova Ves, 02/64282456

MUDr. Goldschmidtová Erika , Poliklinika Lamač, Malokarpatské námestie 2, +421908354504

Gastroenterologická ambulancia:
Thalion, Tomášikova 50/C, za poplatok, 02/57108511
Gastroenterologické ambulancie DFNsP, Kramáre, 02/59371111-spojovateľ

Detská chirurgická ambulancia:
MUDr. Babala a MUDr. Kerdíková, Poliklinika Karlova Ves, 0905 722 648

Toxikologické centrum:
02/54642307, 0911166066-v prípade požitia neznámej/toxickej látky možnosť konzultácie

Sonografia:

MUDr. Albert Kubica, Sch. Trnavského 8: 0944265557

MUDr. Edita Gencelová, Karlova Ves: 02/60264151

MUDr. Vaňatka, NsP Antolská: 02/68672511

Detské gynekologické ambulancie:

MUDr. Marián Oros, Renáta Tomková, Lucia Mudrončíková, Ružinovská 6: 02/48234761

MUDr. Rastislav Sysák, MUDr. Zuzana Nižňanská, NsP Antolská: 02/6867 1111,2549

MUDr. Michaela Fellnerová, Ružinovská 6: 02/48234111

MUDr. Nataša Feráková, Limbova 5, Bratislava: 02/59542794

Endokrinologická ambulancia:

MUDr. Zuzana Pribilincová, NÚDCH Kramáre: 02/59371 367,359

MUDr. Ľudmila Košťálová, NÚDCH Kramáre: 02/59371 567,855

MUDr. Adriana Nogeová, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11: 02/68673065